Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 5:31-36) för 2 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd efter Trettondedagen 2020 (pdf)

2 sönd. efter Trettondedagen (Joh 5:31-36)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:37
 
1X