Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Jes 35:1-10) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
2 sönd. i Advent (Jes 35:1-10)
/