Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Mark 1:14-15) för 2 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2019 (pdf)

2 sönd. i Advent (Mark 1:14-15)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:38
 
1X