Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 13:31-34) för 2 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2018 (pdf)

FFG-podden
Andra sönd. i Advent (text: Matt 13:31-34)
/