Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext (Luk 21:25-36) för 2 sönd. i Advent

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Advent 2020 (pdf)

FFG-podden
2 sönd. i Advent (Luk 21:25-36)
/