Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 7:36-8:3) för 2 sönd. i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Fastan 2019 (pdf)

2 sönd. i Fastan (Luk 7:36-8:3)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:26
 
1X