Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Johannes 20:24-31) för 2 söndagen i påsktiden

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

2 sönd. i Påsktiden 2020 (pdf) 

2 sönd. i Påsktiden (Joh 20:24-31)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:50
 
1X