Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
20 sönd. efter Trefaldighet (Joh 11:1-7)
/