Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 20 sönd. efter Tref. (Mark 3:31-35)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
20 sönd. efter Trefaldighet (Mark 3:31-35)
/