Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 19:1-10) för 21 söndagen efter Trefaldighet.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

21 sönd. efter Trefaldighet 2019 (pdf)

21 sönd. efter Trefaldighet (Luk 19:1-10)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:28
 
1X