Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 12:35-43) för 22 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

22 sönd. efter Trefaldighet (pdf)

22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 / 17:53
Rewind 30 Seconds
1X