Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Joh 12:35-43) för 22 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

22 sönd. efter Trefaldighet (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
22 sönd. efter Trefaldighet (Joh. 12:35-43)
/