Mats Eskhult, professor emiritus i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, utvecklar tankar kring hur vi kan förstå Kristus i Gamla testamentet. Är du intresserad av att mera bekanta dig med Eskhult så ges i höst kursen Introduktion till bibelhebreiska med Mats som lärare. För information och anmälan, se Församlingsfakultetens hemsida

För att bidra till podden, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57.

3. Föreläsning: Kristus i Gamla testamentet, Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 59:00
 
1X