Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:27-42) för 3 söndagen efter Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. e Trettondedagen 2019 (pdf)

FFG-podden
3 sönd. e Trettondedagen (Joh 4:27-42)
/