3 sönd. e Trettondedagen (Joh 4:27-42)

Inför 3 sönd. e. Trett (Joh 4:27-42), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)