Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 15:11-32) för 3 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:11-32)
Predikoverkstan

 
Play/Pause Episode
00:00 /
Rewind 30 Seconds
1X