Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:8-10).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trefaldighet (Luk 15:8-10)
/