Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelium (Matt 8:5-13) för 3 sönd. efter Trettondedagen

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. efter Trettondedagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
3 sönd. efter Trett. (Matt 8:5-13)
/