Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Joh 4:46-54) för 3 söndagen efter Trettondedagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 söndagen efter Trettondedagen 2020 (pdf)

3 sönd. efter Trettondedagen (Joh 4:46-54)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:07
 
1X