Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Matt 11:12-19) för 3 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Advent 2018 (pdf)

FFG-podden
Tredje sönd. i Advent (text: Matt 11:12-19)
/