Tredje sönd. i Advent (text: Matt 11:12-19)

Inför 3 söndagen i Advent (Matt 11:12-19), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG).