Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Johannes 10:22-30) för 3 söndagen i påsktiden

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 sönd. i Påsktiden 2020 (pdf) 

3 sönd. i Påsktiden (Joh 10:22-30)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:09
 
1X