Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Mark 9:14-32) för 3 söndagen i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

3 söndagen i Fastan 2020 (pdf)

3 söndagen i Fastan (Mark 9:14-32)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:26
 
1X