Mats Eskhult, prof. em. i semitiska språk vid Uppsala universitet och i höst lärare i hebreiska på FFG, ger i detta avsnitt en tredje inblick i den gammaltestamentliga gudsbilden. Avsnittet är från höstens tredje och sista fakultetsföreläsning om gudsbilden i GT.

Möjlighet till att stödja utgivningen av FFG-podden ges genom gåvor till SWISH 123 100 84 57 (märk “FFG podcast”).

31. Fakultetsföreläsning: Gudsbilden i Gamla testamentet (del 3), Mats Eskhult
FFG

 
 
00:00 / 50:42
 
1X