Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 4 sönd. efter Trefaldighet (Joh 8:1-11).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. efter Trefaldighet (Joh 8:1-11)
/