Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Luk 1:39-45) för 4 söndagen i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 sönd. i Advent 2019 (pdf)

4 sönd. i Advent (Luk 1:39-45)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 15:10
 
1X