Jonatan Ådahl genomgår den gammaltestamentliga texten (Sef 3:14-17) för 4 sönd. i Advent.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter och till hur texten faller in i bokens snävare och vidare kontext i både Gamla och Nya testamentet.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i Advent (Sef 3:14-17)
/