Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 14:1-14) för Fjärde söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
4 sönd. i påsktiden (Joh 14:1-14)
/