Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Johannes 13:31-35) för 4 söndagen i påsktiden.


Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

4 Sönd i påsktiden 2020 (pdf)

4 sönd. i Påsktiden (Joh 13:31-35)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:25
 
1X