Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Joh 4:27-42) för 5 söndagen efter Trettondedag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. e Trettondedagen 2019 (pdf)

5 sönd. e Trettondedagen (Mark 9:38-41)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 13:34
 
1X