5 sönd. i Fastan (Mark 12:1-9)

Inför 5 sönd. i Fastan (Mark 12:1-9), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)