Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Joh 15:10-17) för 5 sönd. i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. i påsktiden (pdf)

5 sönd. i påsktiden (Joh 15:10-17)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:40
 
1X