Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Johannes 17:9-17) för 5 söndagen i påsktiden.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd i påsktiden 2020 (pdf)

5 sönd. i Påsktiden (Joh 17:9-17)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:47
 
1X