Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för 5 sönd. i påsktiden (Joh 16:5-11)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 sönd. i påsktiden 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
5 sönd. i Påsktiden (Joh 16:5-11)
/