Daniel Johansson genomgår evangelietexten i tredje årgången (Joh 3:11-21) för 5 söndagen i Fastan.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

5 söndagen i Fastan 2020 (pdf)

5 söndagen i Fastan (Joh 3:11-21)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 24:07
 
1X