I detta avsnitt hämtas ett guldkorn ur det omfattande ljudarkiv som Församlingsfakulteten förfogar över. Arkivet består av digitaliserade kassettinspelningar från förr och därtill ett stort antal kassetter som håller på att digitaliseras. Förhoppningen är att i framtiden kunna göra ljudarkivet tillgängligt på nätet, med enkel sökbarhet. Avsnittet är ett föredrag av framlidne professorn i kristendomens idéhistoria vid Lunds universitet, Bengt Hägglund, från 1990: ”Skriftens klarhet och kristendomens grunder”. Hägglund har författat en av böckerna i FFG:s skriftserie (nr 4), Arvet från reformation – teologihistoriska studier

Vill du bidra till förvaltningen av ljudarkivet och arbetet med att göra det tillgängligt på nätet, ge en gåva på SWISH-nummer 123 100 84 57 (märk ”FFG podcast”).

FFG-podden
FFG-podden
55. Ur arkivet: "Skriftens klarhet och kristendomens grunder," Bengt Hägglund
/