Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelium (Luk 9:51-62) för 6 sönd. efter Trefaldighet

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

6 sönd. efter Trefaldighet 2020 (pdf)

FFG-podden
6 sönd. efter Trefaldighet (Luk 9:51-62)
/