Robert Kolb, professor emeritus i systematisk teologi vid Concordia Seminary i St Louis, USA, föreläser om Martin Luthers skrift “Om en kristen människas frihet” (1520). Kolb är en återkommande, och mycket uppskattad, gästföreläsare på Församlingsfakulteten, med ett antal inspelningar på hemsidan och artiklar i böcker utgivna på FFG. Hade det inte varit för Corona-pandemin skulle Kolb gästat FFG i höst, men ett par inspelade föredrag med honom publiceras här i FFG-podden och på Youtube-kanalen.

Vill du bidra till FFG-podden, ge en gåva till SWISH-nummer 123 100 84 57.

FFG-podden
FFG-podden
77. Föreläsning: "Freedom from our enemies", Robert Kolb
/