Daniel Johansson genomgår evangelietexten för 9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 12:42-48).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
9 sönd. efter Trefaldighet (Luk 12:42-48)
/