Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Matt 5:13-16) för Alla helgons dag.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Alla Helgons dag 2019 (pdf)

Alla helgons dag (Matt 5:13-16)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 11:33
 
1X