Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Matt 10:32-39) för Annandag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag jul 2019 (pdf)

Annandag jul (Matt 10:32-39)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 14:13
 
1X