Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 12:49-53) för Annandag jul.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag jul 2018 (pdf)

Annandag jul (text: Luk 12:49-53)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 9:17
 
1X