Annandag jul (text: Luk 12:49-53)

Inför Annandag jul (Luk 12:49-53), med Daniel Johansson (lektor i NT-exegetik på FFG)