Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Johannes 20:19-23) för Annandag påsk

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2020 (pdf) 

Annandag påsk (Joh 20:19-23)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 16:56
 
1X