Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Annandag påsk (Luk 24:13-35)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2021 (pdf)

FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:13-35)
/