Daniel Johansson genomgår evangelietexten (Luk 24:36-49) för Annandag påsk

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Annandag påsk 2019 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Annandag påsk (Luk 24:36-49)
/