Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Apostladagen (Matt 16:13-20).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Apostladagen (Matt 16:13-20)
/