Daniel Johansson genomgår 2 årg. evangelietext (Luk 11:1-13) för Bönsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2019 (pdf)

Bönsöndagen (Luk 11:1-13)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:09
 
1X