Daniel Johansson genomgår tredje årgångens evangelietext (Matt 6:5-8) för Bönsöndagen.

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2020 (pdf)

Bönsöndagen (Matt 6:5-8)
Predikoverkstan

 
 
00:00 / 12:14
 
1X