Daniel Johansson genomgår 1 årg. evangelietext för Bönsöndagen (Luk 18:1-8)

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

Bönsöndagen 2021 (pdf)

FFG-podden
FFG-podden
Bönsöndagen (Luk 18:1-8)
/