Daniel Johansson genomgår evangelietexten för Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:57-66).

Kortfattad introduktion till grundtextens betydelse, till översättnings- och tolkningssvårigheter, till hur texten faller in i evangeliets snävare och vidare kontext, och till hur texten knyter an till den gammaltestamentliga bakgrunden.

FFG-podden
FFG-podden
Den helige Johannes döparens dag (Luk 1:57-66)
/